Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
Environmental Effects Assessment, Environmental effects of ozone depletion and its interactions with climate change: progress report, 2009
Andrady, A., P. J. Aucamp, A. F. Bais, C. L. Ballare, L. O. Bjorn, J. F. Bornman, M. Caldwell, A. P. Cullen, D. J. Erickson, F. R. de Gruijl, D. P. Hader, M. Ilyas, G. Kulandaivelu, H. D. Kumar, J. Longstreth, R. L. McKenzie, M. Norval, N. Paul, H. H. Redhwi, R. C. Smith, K. R. Solomon, B. Sulzberger, Y. Takizawa, X. Y. Tang, A. H. Teramura, A. Torikai, J. C. van der Leun, S. R. Wilson, R. C. Worrest, R. G. Zepp, and P. United Nations Environm Programme
[abstract]
The parties to the Montreal Protocol are informed by three panels of experts. One of these is the Environmental Effects Assessment Panel (EEAP), which deals with UV radiation and its effects on human health, animals, plants, biogeochemistry, air quality and materials. Since 2000, the analyses and interpretation of these effects have included interactions between UV radiation and global climate change. When considering the effects of climate change, it has become clear that processes resulting in changes in stratospheric ozone are more complex than believed previously. As a result of this, human health and environmental problems will likely be longer-lasting and more regionally variable. Like the other panels, the EEAP produces a detailed report every four years; the most recent was that for 2006 (Photochem. Photobiol. Sci., 2007, 6, 201–332). In the years in between, the EEAP produces a less detailed and shorter progress report, as is the case for this present one for 2009. A full quadrennial report will follow for 2010.
[keywords]
Ultraviolet radiation; Ozone layer; Climate change
Photochem. Photobiol. Sci., 2010, 9, 275-294, DOI: 10.1039/B923342N, 2010
 http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2010/PP/B923342N
back to publications list
  SEARCH
 
News Projects Research
Environmental Predictions
  LAP Projects
PHAETHON
APICE
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
GEMS project
UV NET
Ε.Δ.Η.Ε.
Hrakleitos
MACC project
ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
EUMETSAT
PHOENICS
PASODOBLE
QASUME
REMEDIO
SCOUT-O3
OMI-VAL
  LAP Activities
BOUNDARY LAYER GROUP
ENVIRONMENTAL FORECASTING
OZONE MAPPING
UV INDEX
UV MONITORING NETWORK
  Hosted
BALKAN PHYSICAL UNION
POST GRADUATE STUDIES
ΜΑR. KANAG. INSTITUTE


Ελληνική έκδοση


Laboratory of Atmospheric Physics - Physics Department, A.U.Th. Greece.
Secretariat: tel. +30 2310 998156 fax. +30 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr