Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
To Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας μπορεί να αναλάβει έργα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σχετιζόμενα με την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιστημονικού επιπέδου σε θέματα περιβαλλοντικά και διαχείρισης ατμοσφαιρικών ερευνών.

Tο ΕΦΑ με χρηματοδοτήσεις από ΕΟΚ, ΟΗΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΓΕΤ και από το ΑΠΘ, διοργανώνει επιστημονικές ημερίδες, θερινά σχολεία και Διεθνή Συνέδρια.

Το ΕΦΑ προσφέρει υπηρεσίες στους ΟΗΕ, ΕΟΚ, ESA, NASA, DASA και άλλους μεγάλους Διεθνείς Οργανισμούς με ερευνητικά προγράμματα στα οποία απασχολεί σημαντικό αριθμό Ελλήνων και ξένων ερευνητών.

Στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας διεξάγεται Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα και παρέχονται Υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:


  • Φυσικο-χημεία του ατμοσφαιρικού όζοντος στην στρατόσφαιρα και την τροπόσφαιρα
  • Διάδοση ηλιακής και γήινης ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα
  • Υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία (μετρήσεις, μοντέλα, δίκτυο μετρήσεων στην Ελλάδα)
  • Παγκόσμια Πλανητική Αλλαγή (Global Change)
  • Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή
  • Φυσική της ατμόσφαιρας (στρατόσφαιρα, τροπόσφαιρα)
  • Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα
  • Παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές, βιομηχανικές και άλλες περιοχές (δίκτυο μετρήσεων όζοντος) - Σχεδίαση και ανάπτυξη δικτύων μέτρησης
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή της τηλεπισκόπισης της ατμόσφαιρας με συστήματα Lidar (μέτρηση όζοντος αιωρούμενων σωματιδίων) και Sodar
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων πρόγνωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή μετεωρολογικών μοντέλων
  • Εκτίμηση και εφαρμογή περιβαλλοντικών μελετών σε δημόσια έργα και τη βιομηχανία
  • Βαθμονόμηση ακτινομέτρων
  • Ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα φυσικής της ατμόσφαιρας (διάδοση ακτινοβολίας, τεχνική lidar, τεχνική sodar κλπ)
  •   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
     
    Νεα Εργα Ερευνα
    Περιβαλλοντικές Προγνώσεις
      LAP Έργα
    APICE
    GEMS project
    MACC project
    PASODOBLE
    QASUME
    REMEDIO
    UV NET
    EUMETSAT
    OMI-VAL
    PHAETHON
    Ε.Δ.Η.Ε.
    PHOENICS
    Hrakleitos
    ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
    ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
    SCOUT-O3
      LAP Δραστηριότητες
    ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
    ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ UV
    ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ
    ΧΑΡΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
      Φιλοξενία
    ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
    ΜΑΡ.ΚΑΝΑΓΚ.ΙΔΡΥΜΑ
    ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


    English version


    Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Φυσικό Τμήμα, Α.Π.Θ..
    Γραμματεία: τηλ. 2310 998156 fax. 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr


    DOTSOFT logo
    .:: Website by DOTSOFT ::.