Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
QASUME: Διασφάλιση Ποιότητας των Φασματικών Μετρήσεων της Υπεριώδους Ακτινοβολίας μέσω της Ανάπτυξης μιας Μεταφερόμενης Μονάδας
http://lap.phys.auth.gr/qasume
Ημερομηνία Έναρξης:1/11/2002Πρόταση :-
Κατάσταση :ολοκληρώθηκεΤελική Έκθεση :-

 Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών για τη διασφάλιση της ποιότητας των μετρήσεων της ηλιακής υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας οι οποίες πραγματοποιούνται από φασματοφωτόμετρα που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Ο στόχος αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης μιας μεταφερόμενης μονάδας, η οποία μετά από τη λεπτομερείς δοκιμές και την πιστοποίησή της ποιότητάς της, θα μεταφέρεται στους Ευρωπαϊκούς σταθμούς υπεριώδους, όπου οι μετρήσεις της θα συγκρίνονται με αυτές των τοπικών φασματοφωτομέτρων. Αυτό το πρόγραμμα θα παράσχει μια εναλλακτική μέθοδο για τον έλεγχο της ποιότητας των φασματοφωτομέτρων υπεριώδους, που γίνεται μέχρι τώρα κυρίως μέσω πειραματικών εκστρατειών σύγκρισης των οργάνων αυτών. Η μονάδα θα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα χαρακτηρισμού της φασματικής απόκρισης (slit-function) και της γωνιακής απόκρισης (angular response) των τοπικών οργάνων. Μετά το τέλος του προγράμματος, η μονάδα θα παραδοθεί στο Joint Research Center στην Ispa της Ιταλίας, που θα αναλάβει τη μακροπρόθεσμη συντήρηση και λειτουργία της, προκειμένου να παρέχει συνεχώς Διασφάλιση Ποιότητας στους ενδιαφερόμενους Ευρωπαϊκούς σταθμούς μέτρησης UV.

επιστροφή στη λίστα των έργων
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Νεα Εργα Ερευνα
Περιβαλλοντικές Προγνώσεις
  LAP Έργα
APICE
GEMS project
MACC project
PASODOBLE
QASUME
REMEDIO
UV NET
EUMETSAT
OMI-VAL
PHAETHON
Ε.Δ.Η.Ε.
PHOENICS
Hrakleitos
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
SCOUT-O3
  LAP Δραστηριότητες
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ UV
ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
  Φιλοξενία
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΡ.ΚΑΝΑΓΚ.ΙΔΡΥΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


English version


Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Φυσικό Τμήμα, Α.Π.Θ..
Γραμματεία: τηλ. 2310 998156 fax. 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr