Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Μέτρησης της Υπεριώδους Ηλιακής Ακτινοβολίας
http://www.uvnet.gr
Ημερομηνία Έναρξης:1/7/2003Πρόταση :-
Κατάσταση :ολοκληρώθηκεΤελική Έκθεση :-

 Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός δικτύου μέτρησης της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας το οποίο θα είναι αντιπροσωπευτικό για όλη την Ελληνική επικράτεια, χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία τόσο για τη διενέργεια των μετρήσεων, όσο και για την διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
Η παρούσα πρόταση στοχεύει στον επανασχεδιασμό των σταθμών του δικτύου, στην περαιτέρω επέκταση του δικτύου (με την προσθήκη ενός σταθμού στην Κύπρο), βασισμένη σε ολοκληρωμένη έρευνα, ανανεωμένη από την σύγχρονη τεχνογνωσία, τις σύγχρονες ανάγκες και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για την πιστοποίηση της ποιότητας των μετρήσεων. Παράλληλα στοχεύει στην εγκατάσταση οργάνων νέας τεχνολογίας, ώστε αφενός μεν να βελτιωθεί η ποιότητα των συλλεγομένων μετρήσεων, αφετέρου δε να προκύπτουν προϊόντα (μετρήσεις ή υπολογισμοί) που θα διευρύνουν το φάσμα εφαρμογών του δικτύου. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στη χρήση νέων τεχνολογιών για τη συλλογή των μετρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο διάθεση των μετρήσεων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους χρήστες. Η χρήση σύγχρονων τεχνικών προβολής των μετρήσεων, των αποτελεσμάτων και γενικότερα των προϊόντων μέσω του διαδικτύου θα επιτρέψει τη διεύρυνση της πληροφόρησης σχετικά με την παρούσα ή/και αναμενόμενη κατάσταση των επιπέδων της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας, του απλού πολίτη αλλά και οργανισμών, κρατικών υπηρεσιών, και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Στον τομέα αυτό η ανανέωση των στοιχείων με ψηφιακά δεδομένα και η χρήση τους για προβολή αλλά και για επεξεργασία των μετρήσεων θα είναι πολύ σημαντική. Επιπλέον θα διερευνηθεί η δυνατότητα παράλληλης χρήσης δορυφορικών δεδομένων, και πληροφοριών που αφορούν παραμέτρους που επηρεάζουν την υπεριώδη ακτινοβολία στο έδαφος (π.χ. νέφωση, στήλη του όζοντος). Η σύνδεση του δικτύου με διεθνείς βάσεις δεδομένων θα επιτρέψει την αξιοποίησή του και από διεθνείς επιστημονικούς ή άλλους φορείς.

επιστροφή στη λίστα των έργων
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Νεα Εργα Ερευνα
Περιβαλλοντικές Προγνώσεις
  LAP Έργα
APICE
GEMS project
MACC project
PASODOBLE
QASUME
REMEDIO
UV NET
EUMETSAT
OMI-VAL
PHAETHON
Ε.Δ.Η.Ε.
PHOENICS
Hrakleitos
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
SCOUT-O3
  LAP Δραστηριότητες
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ UV
ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
  Φιλοξενία
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΡ.ΚΑΝΑΓΚ.ΙΔΡΥΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


English version


Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Φυσικό Τμήμα, Α.Π.Θ..
Γραμματεία: τηλ. 2310 998156 fax. 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr