Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
Προηγμένες Τεχνικές Περιβαλλοντικών Μετρήσεων και Προγνώσεων
http://lap.phys.auth.gr/protepe
Ημερομηνία Έναρξης:8/1/2004Πρόταση :-
Κατάσταση :ολοκληρώθηκεΤελική Έκθεση :-

 Το δίκτυο "Προηγμένες Τεχνικές Περιβαλλοντικών Μετρήσεων και Προγνώσεων (ΠΡΟΤΕΠΕ)" υποστηρίζεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 "Ανθρώπινο Τεχνολογικό Δυναμικό", Δράση 8.3.6 "Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Κύριος στόχος του δικτύου είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, στελεχών δημοσίων φορέων καθώς και στελεχών ιδιωτικών επιχειρήσεων σε σύγχρονες τεχνικές μέτρησης, ελέγχου παρακολούθησης, πρόγνωσης και διαχείρισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα. Άλλοι στόχοι είναι η ενημέρωση των μελών του δικτύου σε θέματα αιχμής από ξένους επιστήμονες διεθνούς κύρους και η αλληλοενημέρωση για τις ερευνητικές δραστηριότητές τους. Τέλος, σημαντική θα είναι η προσπάθεια για διάχυση των αποτελεσμάτων τόσο στην υπόλοιπη ερευνητική κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό.

επιστροφή στη λίστα των έργων
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Νεα Εργα Ερευνα
Περιβαλλοντικές Προγνώσεις
  LAP Έργα
APICE
GEMS project
MACC project
PASODOBLE
QASUME
REMEDIO
UV NET
EUMETSAT
OMI-VAL
PHAETHON
Ε.Δ.Η.Ε.
PHOENICS
Hrakleitos
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
SCOUT-O3
  LAP Δραστηριότητες
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ UV
ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
  Φιλοξενία
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΡ.ΚΑΝΑΓΚ.ΙΔΡΥΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


English version


Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Φυσικό Τμήμα, Α.Π.Θ..
Γραμματεία: τηλ. 2310 998156 fax. 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr