Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
Περιβαλλοντικές Επιδράσεις των Μεταφερόμενων Αιωρούμενων Σωματιδίων
http://web.auth.gr/pythagoras/expansion.php?project_id=21942
Ημερομηνία Έναρξης:1/5/2004Πρόταση :-
Κατάσταση :πραγματοποιείταιΤελική Έκθεση :-

 Αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας είναι η μελέτη της σωματιδιακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Βόρεια Ελλάδα. Η έρευνα στηρίζεται στον προσδιορισμό των οπτικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων, την καταγραφή των πηγών τους και την μελέτη των διεργασιών μέσης και μεγάλης κλίμακας μεταφοράς τους στην τροπόσφαιρα. Η χωρική κατανομή των αιωρούμενων σωματιδίων έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής και την κλιματική αλλαγή σε τοπική και παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την μελέτη της περιφερειακής ρύπανσης, ο προσδιορισμός των ιδιοτήτων των μεταφερόμενων αιωρούμενων σωματιδίων απαιτεί την συνεργιστική χρήση αριθμητικών μοντέλων, επίγειων μετρήσεων και δορυφορικών παρατηρήσεων. Η μελέτη στηρίζεται στην πραγματοποίηση υψηλής ποιότητας μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων με μεθόδους τηλεπισκόπισης (lidar και ηλιακά φωτόμετρα)  καθώς και στη μελέτη και ανάλυση δορυφορικών παρατηρήσεων σχετικών με την χρονική και χωρική κατανομή των αιωρούμενων σωματιδίων σε περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην καταγραφή των εκπομπών σε περιφερειακή κλίμακα και την μελέτη της μεταφοράς αερίων ρύπων που θεωρούνται ιχνηθέτες των αιωρούμενων σωματιδίων καθώς και στην ανίχνευση της προέλευσης των αιωρούμενων σωματιδίων στον Βορειοελλαδικό χώρο με την χρήση αριθμητικών μοντέλων.

επιστροφή στη λίστα των έργων
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Νεα Εργα Ερευνα
Περιβαλλοντικές Προγνώσεις
  LAP Έργα
APICE
GEMS project
MACC project
PASODOBLE
QASUME
REMEDIO
UV NET
EUMETSAT
OMI-VAL
PHAETHON
Ε.Δ.Η.Ε.
PHOENICS
Hrakleitos
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
SCOUT-O3
  LAP Δραστηριότητες
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ UV
ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
  Φιλοξενία
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΡ.ΚΑΝΑΓΚ.ΙΔΡΥΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


English version


Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Φυσικό Τμήμα, Α.Π.Θ..
Γραμματεία: τηλ. 2310 998156 fax. 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr