Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
Αξιολόγηση των μετρήσεων της υπεριώδους ακτινοβολίας, του ολικού όζοντος και των αιωρούμενων σωματιδίων από το όργανο ΟΜΙ του δορυφόρου AURA από το έδαφος υπό συνθήκες διαφορετικών τύπων αερολυμάτων
http://lap.physics.auth.gr/projectDetails.asp?id=24
Ημερομηνία Έναρξης:6/12/2006Πρόταση :-
Κατάσταση :ολοκληρώθηκεΤελική Έκθεση :-

 Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι συγκρίσεις δορυφορικών μετρήσεων της υπεριώδους ακτινοβολίας με μετρήσεις από επίγειους σταθμούς έχουν δείξει ότι οι δορυφόροι υπερεκτιμούν τα επίπεδα της ακτινοβολίας που φθάνει στο έδαφος. Η υπερεκτίμηση αυτή φαίνεται να είναι λιγότερο εμφανής σε περιοχές με πολύ χαμηλά επίπεδα ρύπανσης και συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι τα σφάλματα στις δορυφορικές εκτιμήσεις είναι ανάλογα της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων και οφείλονται στην αβεβαιότητα των δορυφορικών μετρήσεων όσον αφορά τις ιδιότητες και την ποσότητα των αιωρούμενων σωματιδίων εντός του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος. Πρόσφατα, εκτοξεύτηκε από τη NASA με τον δορυφόρο AURA ένα εξελιγμένο όργανο μέτρησης με την ονομασία OMI. Το συγκεκριμένο όργανο έχει τη δυνατότητα μετρήσεων με καλύτερη φασματική και γεωγραφική ανάλυση, με απώτερο σκοπό την βελτίωση των δορυφορικών εκτιμήσεων.
Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι να διερευνήσει τα προαναφερόμενα σφάλματα των δορυφορικών μετρήσεων από το όργανο ΟΜΙ. Αυτό θα επιτευχθεί με την χρήση υψηλής ποιότητας επίγειων μετρήσεων της υπεριώδους ακτινοβολίας, ολικού όζοντος και των ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων, καθώς και την ανάλυση των μετρήσεων με αναλυτικό μοντέλο διάδοσης της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Για τον σκοπό αυτό θα διεξαχθεί μία πειραματική εκστρατεία συντονισμένων μετρήσεων από τους Έλληνες και ξένους επιστήμονες στην περιοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου ήδη υπάρχουν οι σχετικές εγκαταστάσεις. Συγχρόνως, θα εξετασθεί και η επίδραση της χρονικής και χωρικής κατανομής της υπεριώδους ακτινοβολίας και των αιωρούμενων σωματιδίων, με την πραγματοποίηση μετρήσεων σε κοντινή προαστιακή περιοχή.

επιστροφή στη λίστα των έργων
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Νεα Εργα Ερευνα
Περιβαλλοντικές Προγνώσεις
  LAP Έργα
APICE
GEMS project
MACC project
PASODOBLE
QASUME
REMEDIO
UV NET
EUMETSAT
OMI-VAL
PHAETHON
Ε.Δ.Η.Ε.
PHOENICS
Hrakleitos
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
SCOUT-O3
  LAP Δραστηριότητες
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ UV
ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
  Φιλοξενία
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΡ.ΚΑΝΑΓΚ.ΙΔΡΥΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


English version


Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Φυσικό Τμήμα, Α.Π.Θ..
Γραμματεία: τηλ. 2310 998156 fax. 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr