Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
INSPECTRO: Επίδραση των Νεφών στο Φάσμα της Ακτινικής Ροής της Ακτινοβολίας στην Κατώτερη Τροπόσφαιρα
http://imk-ifu.fzk.de/inspectro/index.html
Ημερομηνία Έναρξης:1/1/2003Πρόταση :-
Κατάσταση :ολοκληρώθηκεΤελική Έκθεση :-

 Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι ο βασικός παράγοντας που ελέγχει την τροποσφαιρική φωτοχημεία και διαμορφώνεται έντονα από τα σύννεφα και τα αερολύματα. Ποσοτική κατανόηση του πεδίου ακτινοβολίας και της επίδρασής της στη φωτοχημεία είναι εφικτή μόνο μέσω της λεπτομερούς γνώση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των νεφών και της ακτινοβολίας. Αυτή η γνώση είναι ιδιαίτερα απαραίτητη για τα περιφερειακά και παγκόσμιας κλίμακας μοντέλα χημείας, τα οποία προς το παρόν στηρίζονται σε πολύ απλές παραμετροποιήσεις της επίδρασης των νεφών. To INSPECTRO συνδυάζει δορυφορικές, αεροπορικές και επίγειες μετρήσεις, καθώς επίσης και προσομοιώσεις με μονοδιάστατα και τρισδιάστατα μοντέλα διάδοσης της ακτινοβολίας για το χαρακτηρισμό ττου πεδίου της ακτινοβολίας παρουσία διασπαρμένων νεφών. Ο στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι να βελτιωθεί η γνώση σχετικά με το τρισδιάστατο πεδίο της υπεριώδους ακτινοβολίας και επιπτώσεών του στη φωτοχημεία στη χαμηλότερη τροπόσφαιρα, κάτω από αντιπροσωπευτικές για την Ευρώπη συνθήκες.

επιστροφή στη λίστα των έργων
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Νεα Εργα Ερευνα
Περιβαλλοντικές Προγνώσεις
  LAP Έργα
APICE
GEMS project
MACC project
PASODOBLE
QASUME
REMEDIO
UV NET
EUMETSAT
OMI-VAL
PHAETHON
Ε.Δ.Η.Ε.
PHOENICS
Hrakleitos
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
SCOUT-O3
  LAP Δραστηριότητες
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ UV
ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
  Φιλοξενία
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΡ.ΚΑΝΑΓΚ.ΙΔΡΥΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


English version


Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Φυσικό Τμήμα, Α.Π.Θ..
Γραμματεία: τηλ. 2310 998156 fax. 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr