Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
2013
1K. Fragkos, A.F. Bais, D. Balis, C. Meleti & M. E. Koukouli, The Effect of Three Different Absorption Cross-Sections and their Temperature Dependence on Total Ozone Measured by a Mid-Latitude Brewer Spectrophotometer, Atmosphere-Ocean
2Misios, S. and Schmidt, H., The role of the oceans in shaping the tropospheric response to the 11-yr solar cycle,, Geophysical Research Letters
2011
3A. F. Bais, K. Tourpali, A. Kazantzidis, H. Akiyoshi, S. Bekki, P. Braesicke, M. P. Chipperfield, M. Dameris, V. Eyring, H. Garny, D. Iachetti, P. Jöckel, A. Kubin, U. Langematz, E. Mancini, M. Michou, O. Morgenstern, T. Nakamura, P. A. Newman, G. Pitari, D. A. Plummer, E. Rozanov, T. G. Shepherd, K. Shibata, W. Tian, and Y. Yamashita, Projections of UV radiation changes in the 21st century: impact of ozone recovery and cloud effects, Atmospheric Chemistry and Physics, 11, 7533-7545, doi:10.5194/acp-11-7533-2011
4Amiridis, V., Balis, D., Giannakaki, E., Kazadzis, S., Arola, A., Gerasopoulos, E., Characterization of the aerosol type using simultaneous measurements of the lidar ratio and estimations of the single scattering albedo, Atmospheric Research, Volume 101, Issue 1-2, July 2011, Pages 46-53
2010
5Andrady, A., P. J. Aucamp, A. F. Bais, C. L. Ballare, L. O. Bjorn, J. F. Bornman, M. Caldwell, A. P. Cullen, D. J. Erickson, F. R. de Gruijl, D. P. Hader, M. Ilyas, G. Kulandaivelu, H. D. Kumar, J. Longstreth, R. L. McKenzie, M. Norval, N. Paul, H. H. Redhwi, R. C. Smith, K. R. Solomon, B. Sulzberger, Y. Takizawa, X. Y. Tang, A. H. Teramura, A. Torikai, J. C. van der Leun, S. R. Wilson, R. C. Worrest, R. G. Zepp, and P. United Nations Environm Programme, Environmental Effects Assessment, Environmental effects of ozone depletion and its interactions with climate change: progress report, 2009, Photochem. Photobiol. Sci., 2010, 9, 275-294, DOI: 10.1039/B923342N
6D. Balis, E. Giannakaki, D. Müller, V. Amiridis, K. Kelektsoglou, S. Rapsomanikis, A. Bais, Estimation of the microphysical aerosol properties over Thessaloniki, Greece, during the SCOUT-O3 campaign with the synergy of Raman lidar and Sun photometer data, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 115, D08202, 12 PP., 2010, doi:10.1029/2009JD013088
7Kazantzidis, A., Tourpali, K., Bais, A.F., Variability of cloud-free ultraviolet dose rates on global scale due to modeled scenarios of future ozone recovery, Photochemistry and Photobiology, Volume 86, Issue 1, January 2010, Pages 117-122
8Koukouli, M.E., Kazadzis, S., Amiridis, V., Ichoku, C., Balis, D.S. ,Bais, A.F., Signs of a negative trend in the MODIS aerosol optical depth over the Southern Balkans, Atmospheric Environment, Volume 44, Issue 9, March 2010, Pages 1219-1228
9P. N. den Outer, H. Slaper, J. Kaurola, A. Lindfors, A. Kazantzidis, A. F. Bais, U. Feister, J. Junk, M. Janouch, W. Josefsson, Reconstructing of erythemal ultraviolet radiation levels in Europe for the past 4 decades, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 115, D10102, 17 PP., 2010, doi:10.1029/2009JD012827
2009
10Arola, A., S. Kazadzis, A. Lindfors, N. Krotkov, J Kujanpää, J. Tamminen, A. Bais, A. di Sarra, J. Vilaplana, C. Brogniez, A.M. Siani, M. Janouch, P. Weihs, A. Webb, T. Koskela, N. Kouremeti, D. Meloni, V. Buchard, F. Auriol, I. Ialongo, M. Stanek, S. Simic, A. Smedley, and S. Kinne, A new approach to correct for absorbing aerosols in OMI UV, GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 36, L22805, 5 PP., 2009, doi:10.1029/2009GL041137
11Andrady,A. and Aucamp,P. J. and Bais,A. F. and Ballaré,C. L. and Björn,L. O. and Bornman,J. F. and Caldwell,M. and Cullen,A. P. and Erickson,D. J. and De Gruijl,F. R. and Häder,D. -. and Ilyas,M. and Kulandaivelu,G. and Kumar,H. D. and Longstreth,J. and McKenzie,R. L. and Norval,M. and Paul,N. and Redhwi,H. H. and Smith,R. C. and Solomon,K. R. and Sulzberger,B. and Takizawa,Y. and Tang,X. and Teramura,A. H. and Torikai,A. and Van Der Leun,J. C. and Wilson,S. R. and Worrest,R. C. and Zepp,R. G., Environmental effects of ozone depletion and its interactions with climate change: Progress report, 2008, Photochemical and Photobiological Sciences,8(1),pp.13-22
12Georgoulias, A.K. , Balis, D. , Koukouli, M.E. , Meleti, C. , Bais, A. , Zerefos, C., A study of the total atmospheric sulfur dioxide load using ground-based measurements and the satellite derived Sulfur Dioxide Index, Atmospheric Environment, 43 (9), pp. 1693-1701
13Katragkou, E. , Kazadzis, S. , Amiridis, V. , Papaioannou, V. , Karathanasis, S. , Melas, D., PM10 regional transport pathways in Thessaloniki, Greece, Atmospheric Environment, 43 (5), pp. 1079-1085
14Kazadzis, S., Bais, A., Balis, D., Kouremeti, N., Zempila, M., Arola, A., Giannakaki, E., Amiridis, V., Kazantzidis, A., Spatial and temporal UV irradiance and aerosol variability within the area of an OMI satellite pixel, Atmospheric Chemistry and Physics, Volume 9, Issue 14, 2009, Pages 4593-4601
15Kazantzidis, A., A.F. Bais, M.M. Zempila, C. Meleti, K. Eleftheratos, C.S. Zerefos, Evaluation of ozone column measurements over Greece with NILU-UV multi-channel radiometers., in press
16Kazantzidis,A. and Bais,A. F. and Zempila,M. M. and Kazadzis,S. and Den Outer,P. N. and Koskela,T. and Slaper,H., Calculations of the human vitamin D exposure from UV spectral measurements at three European stations, Photochemical and Photobiological Sciences,8(1),pp.45-51
17Papanastasiou, D.K., Melas, D., Statistical characteristics of ozone and PM10 levels in a medium-sized Mediterranean city, International Journal of Environment and Pollution, 36 (1-3), pp. 127-138
18Pissulla, D., G. Seckmeyer, R. Cordero, M. Blumthaler, B. Schallhart, A. Webb, R. Kift, A. Smedley, A.F. Bais, N. Kouremeti, A. Cede, J. Herman, and M. Kowalewski, Comparison of atmospheric spectral radiance measurements from five independently calibrated systems, Photochem. Photobiol. Sci., 8, 516-527
19Poupkou, A. , Melas, D. , Ziomas, I. , Symeonidis, P. , Lisaridis, I. , Gerasopoulos, E. , Zerefos, C., Simulated summertime regional ground-level ozone concentrations over Greece, Water, Air, and Soil Pollution, 196 (1-4), pp. 169-181
20Tourpali, K. , Bais, A.F. , Kazantzidis, A. , Zerefos, C.S. , Akiyoshi, H. , Austin, J. , Brühl, C. , Butchart, N. , Chipperfield, M.P. , Dameris, M. , Deushi, M. , Eyring, V. , Giorgetta, M.A. , Kinnison, D.E. , Mancini, E. , Marsh, D.R. , Nagashima, T. , Pitari, G. , Plummer, D.A. , Rozanov, E. , Shibata, K. , Tian, W., Clear sky UV simulations in the 21st century based on ozone and temperature projections from Chemistry-Climate Models., Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 9 (1-8)
Βρέθηκαν 250 εγγραφές  
Σελίδα1234567891011->
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Νεα Εργα Ερευνα
Περιβαλλοντικές Προγνώσεις
  LAP Έργα
APICE
GEMS project
MACC project
PASODOBLE
QASUME
REMEDIO
UV NET
EUMETSAT
OMI-VAL
PHAETHON
Ε.Δ.Η.Ε.
PHOENICS
Hrakleitos
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
SCOUT-O3
  LAP Δραστηριότητες
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ UV
ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
  Φιλοξενία
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΡ.ΚΑΝΑΓΚ.ΙΔΡΥΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


English version


Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Φυσικό Τμήμα, Α.Π.Θ..
Γραμματεία: τηλ. 2310 998156 fax. 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr