Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Διδακτορικό

Στη σελίδα Αυτή θα βρείτε μία λίστα με τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού τμήματος Φυσικής Περιβάλλοντος

Βασικό
Α/αΜάθημαΏρες/Εβδ.Διδ. Μονάδες
1Διαστημικό Περιβάλλον (δεν διδάσκεται)24
2Δυναμική Ρευστών (δεν διδάσκεται)38
3Θέματα Περιβαλλοντικής Έρευνας (Δεν διδάσκεται)11
4Κοσμική Ακτινοβολία και Φυσική των Σχέσεων Ηλίου-Γης (δεν διδάσκεται)24
5Πλανητικές Ατμόσφαιρες (δεν διδάσκεται)24
6Σεμινάρια Περιβαλλοντικής Έρευνας (δεν διδάσκεται)24
7Φυσική του Οριακού Στρώματος (δεν διδάσκεται)24
Ειδίκευσης Επιλογής
Α/αΜάθημαΏρες/Εβδ.Διδ. Μονάδες
8ΜΦΠ707 Παγκόσμιες Μεταβολές24
9ΜΦΠ708 Βασικές Αρχές Μετεωρολογίας24
10ΜΦΠ709 Μοντέλα Διάδοσης της Ακτινοβολίας24
11ΜΦΠ710 Μοντέλα Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας24
12ΜΦΠ711 Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας24
13ΜΦΠ713 Ατμοσφαιρικά Αιωρήματα24
14ΜΦΠ716 Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος24
15ΜΦΠ720 Εισαγωγή στο Φυσικό Περιβάλλον24
16ΜΦΠ728 Βιογεωχημικοί Κύκλοι24
17ΜΦΠ729 Εργαστηριακές Ασκήσεις και Mετρήσεις Πεδίου24
18ΜΦΠ730 Πρακτική άσκηση 4
19ΜΦΠ731 Στατιστική ανάλυση χρονοσειρών24
Μαθήματα Κορμού
Α/αΜάθημαΏρες/Εβδ.Διδ. Μονάδες
20ΜΦΠ601 Φυσική Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος38
21ΜΦΠ602 Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Περιβαλλοντική Μετεωρολογία38
22ΜΦΠ603 Χημεία Περιβάλλοντος36
23ΜΦΠ604 Ακτινοβολία στην Ατμόσφαιρα38
24ΜΦΠ701 Ανάλυση Περιβαλλοντικών Μετρήσεων25
25ΜΦΠ702 Τεχνικές Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Παραμέτρων28
26ΜΦΠ703 Μοντέλα Ποιότητας του Αέρα26
27ΜΦΠ704 Διαχείριση Περιβάλλοντος28
28ΜΦΠ705 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων28
29ΜΦΠ706 Δορυφορική Τηλεπισκόπηση25
30ΜΦΠΔΙΠ Διπλωματική Εργασία 30
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Νεα Εργα Ερευνα
Περιβαλλοντικές Προγνώσεις
  LAP Έργα
APICE
GEMS project
MACC project
PASODOBLE
QASUME
REMEDIO
UV NET
EUMETSAT
OMI-VAL
PHAETHON
Ε.Δ.Η.Ε.
PHOENICS
Hrakleitos
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
SCOUT-O3
  LAP Δραστηριότητες
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ UV
ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
  Φιλοξενία
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΡ.ΚΑΝΑΓΚ.ΙΔΡΥΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


English version


Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Φυσικό Τμήμα, Α.Π.Θ..
Γραμματεία: τηλ. 2310 998156 fax. 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr