Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Διδακτορικό

Ο υποψ. διδάκτορας πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού σε αντικείμενο σχετικό με το θέμα της διατριβής. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή 3 καθηγητών που αξιολογεί τις αιτήσεις. Για κάθε υποψήφιο ορίζεται 3-μελής συμβουλευτική επιτροπή. Κατά τη διάρκεια των σπουδών ο υποψήφιος εμπλέκεται ενεργά σε διάφορες ερευνητικές/εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης:
1)Επιτυχής παρακολούθηση 3 μαθημάτων των μεταπτ. προγραμμάτων του Τμήματος 2)Δημοσίευση αποτελεσμάτων της διατριβής σε τουλάχιστον 2 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε συνέδρια 3)Δημόσια παρουσίαση της διατριβής ενώπιον 7-μελούς επιτροπής που αποτελείται την 3-μελή συμβουλευτική επιτροπή και 4 ακόμα καθηγητές, η οποία αξιολογεί την καινοτομία και την πρωτοτυπία του θέματος και των αποτελεσμάτων, την επιστημονική γνώση του υποψηφίου και την ποιότητα του κειμένου

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Νεα Εργα Ερευνα
Περιβαλλοντικές Προγνώσεις
  LAP Έργα
APICE
GEMS project
MACC project
PASODOBLE
QASUME
REMEDIO
UV NET
EUMETSAT
OMI-VAL
PHAETHON
Ε.Δ.Η.Ε.
PHOENICS
Hrakleitos
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
SCOUT-O3
  LAP Δραστηριότητες
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ UV
ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
  Φιλοξενία
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΡ.ΚΑΝΑΓΚ.ΙΔΡΥΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


English version


Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Φυσικό Τμήμα, Α.Π.Θ..
Γραμματεία: τηλ. 2310 998156 fax. 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr