Πίσω στην αρχική σελίδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Περιγραφή του προγράμματος Μέλη του Δικτύου Συνεργαζόμενοι φορείς Δραστηριότητες Επικοινωνία Links
Νέα/Ανακοινώσεις
6ο Σεμινάριο Κατάρτισης
1η ΗΜΕΡΙΔΑ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Νέα Ημερ/νία!
5ο Σεμινάριο Κατάρτισης
4ο Σεμινάριο Κατάρτισης
 Συγχρηματοδοτείται κατά 75% από τo Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 "Ανθρώπινο Τεχνολογικό Δυναμικό", Δράση 8.3.6 "Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μολονότι η αγορά εργασίας παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή κορεσμένη, όσον αφορά στη ζήτηση επιστημόνων σε πολλές από τις υπάρχουσες ειδικότητες, υπάρχουν αντίθετα θετικές προοπτικές για εξειδικευμένους επιστήμονες περιβάλλοντος, η ζήτηση των οποίων, με βάση τις εξελίξεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης, αναμένεται να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή πορεία ανάπτυξης των βαλκανικών χωρών και των χωρών της ανατολικής Ευρώπης θα καταστήσει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη στελέχωσης της αγοράς με εξειδικευμένους επιστήμονες στα θέματα περιβάλλοντος και την εξαγωγή περιβαλλοντικής τεχνογνωσίας προς τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Επίσης, η αγορά εργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης προτιμά επιστήμονες με κατάρτιση σε εφαρμογές του περιβάλλοντος, λόγω των γνωστών παγκόσμιων και τοπικών προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Το δίκτυο "Προηγμένες Τεχνικές Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Και Προγνώσεων (ΠΡΟΤΕΠΕ)" υποστηρίζεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσιο του Μέτρου 8.3 "Ανθρώπινο Τεχνολογικό Δυναμικό", Δράση 8.3.6 "Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Κύριος στόχος του δικτύου είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, στελεχών δημοσίων φορέων καθώς και στελεχών ιδιωτικών επιχειρήσεων σε σύγχρονες τεχνικές μέτρησης, ελέγχου, παρακολούθησης, πρόγνωσης και διαχείρισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα. Aλλοι στόχοι είναι η ενημέρωση των μελών του δικτύου σε θέματα αιχμής από ξένους επιστήμονες διεθνούς κύρους και η αλληλοενημέρωση για τις ερευνητικές δραστηριότητες τους. Τέλος, σημαντική θα είναι η προσπάθεια για διάχυση των αποτελεσμάτων τόσο στην υπόλοιπη ερευνητική κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό.

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν μέσα από τις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Σεμινάρια κατάρτισης
  • Θα διοργανωθούν έξη σεμινάρια κατάρτισης τα οποία θα απευθύνονται κυρίως σε νέους ερευνητές, επιστήμονες και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε επιστήμες του περιβάλλοντος, στελέχη δημοσίων υπηρεσιών με καθήκοντα που σχετίζονται με την διαχείριση του περιβάλλοντος και στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες σε θέματα περιβάλλοντος. Η γεωγραφική κατανομή των σεμιναρίων καλύπτει τέσσερις περιοχές (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ξάνθη και Ηράκλειο). Κάθε σεμινάριο θα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο κύκλο θεωρητικών μαθημάτων και πρακτικής εξάσκησης σε θέματα αιχμής του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος (Τεχνολογία και διαχείριση της ποιότητας του αέρα σε αστικές περιοχές, Τεχνολογίες πληροφορικής και περιβάλλον, Ατμοσφαιρικό περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, Υπολογιστικά μοντέλα περιβαλλοντικών προγνώσεων, Εξειδικευμένες περιβαλλοντικές μετρήσεις, Περιφερειακή/Διασυνοριακή Ρύπανση).

  • Συναντήσεις του προγράμματος
  • Προβλέπεται η διοργάνωση τριών συναντήσεων του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Αθήνα, αντίστοιχα. Εισηγητές στις συναντήσεις του προγράμματος θα είναι τα μέλη του δικτύου, ενώ θα προσκληθεί σε κάθε μία από αυτές και ένας διακεκριμένος ξένος ομιλητής.

  • Ημερίδα
  • Θα διοργανωθεί ημερίδα στην Αθήνα με θέμα "Παγκόσμια Περιβαλλοντικά προβλήματα και Βιώσιμη ανάπτυξη". Στόχος θα είναι η δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων του δικτύου και η ενημέρωση του κοινού σε θέματα που σχετίζονται με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα Κεντρικός ομιλητής θα είναι ξένος επιστήμονας διεθνούς κύρους.

  • Πρακτική άσκηση
  • Προβλέπεται η τετράμηνη πρακτική άσκηση έξι μεταπτυχιακών φοιτητών και πτυχιούχων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στα εργαστήρια των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων που συμμετέχουν στο δίκτυο.

 

Γρήγορη μετάβαση στις Δραστηριότητες:  Σεμινάρια  ,   Συναντήσεις  ,   Κατάρτιση  ,   Ημερίδες