Πίσω στην αρχική σελίδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Περιγραφή του προγράμματος Μέλη του Δικτύου Συνεργαζόμενοι φορείς Δραστηριότητες Επικοινωνία Links
Νέα/Ανακοινώσεις
6ο Σεμινάριο Κατάρτισης
1η ΗΜΕΡΙΔΑ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Νέα Ημερ/νία!
5ο Σεμινάριο Κατάρτισης
4ο Σεμινάριο Κατάρτισης
 Συγχρηματοδοτείται κατά 75% από τo Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 "Ανθρώπινο Τεχνολογικό Δυναμικό", Δράση 8.3.6 "Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Φυσικοχημικές διεργασίες και εξειδικευμένες Περιβαλλοντικές Μετρήσεις
Ηράκλειο, 17- 28 Μαΐου 2004
Σκοπιμότητα
Σε πολλές περιβαλλοντικές εφαρμογές είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση εξειδικευμένων μετρήσεων, τόσο εργαστηριακών όσο και πεδίου, οι οποίες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για περιβαλλοντικές παραμέτρους και διεργασίες. Ο πρώτος στόχος του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή σε φυσικοχημικά θέματα που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο δεύτερος στόχος είναι η κατάρτιση τόσο σε βασικά όσο και εξειδικευμένα θέματα ατμοσφαιρικής τεχνολογίας με έμφαση στις σύγχρονες τεχνικές μέτρησης μετεωρολογικών μεταβλητών και παραμέτρων ρύπανσης. Το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης θα περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις σε θέματα κινητικής χημικών αντιδράσεων και εξειδικευμένες τεχνικές μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Κοινό- Στόχος
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους ερευνητές, επιστήμονες και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε επιστήμες του περιβάλλοντος, στελέχη δημοσίων υπηρεσιών με καθήκοντα που σχετίζονται με την διαχείριση του περιβάλλοντος σε αστικές περιοχές και στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες σε θέματα περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο δεν είναι επιδοτούμενο και για τη συμμετοχή σε αυτό δεν απαιτείται οικονομική συνδρομή. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.
Θεματικές ενότητες σεμιναρίου
Θεωρητικό μέρος
Περιβαλλοντική Μετεωρολογία.
Μετεωρολογία.
Χημικοί ρύποι.
Περιβαλλοντική χημεία.
Χημική κινητική.
Εξειδικευμένες τεχνικές μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Εξειδικευμένες τεχνικές μετρήσεις μετεωρολογικών παραμέτρων.

Πρακτικό μέρος
Εργαστηριακή κινητική άσκηση χημικών αντιδράσεων σημαντικών για την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Εργαστηριακές ασκήσεις σε εξειδικευμένες τεχνικές μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Ημερομηνία- Τόπος διεξαγωγής
17- 28 Μαίου 2004, στο Ηράκλειο (10 εργάσιμες ημέρες, 8 ώρες/ημέρα), Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιου Κρήτης.
Δηλώσεις συμμετοχής
Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο σεμινάριο δεν θα ξεπεράσει τα 12 άτομα. Αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με σύντομο βιογραφικό μέχρι και τις 7/5/2004 στην διεύθυνση: Σοφία Κορναράκη (Τηλ:2810-393677),
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Fax:2810-393601,
Email: skornaraki@chemistry.uoc.gr
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Γρήγορη μετάβαση στις Δραστηριότητες:  Σεμινάρια  ,   Συναντήσεις  ,   Κατάρτιση  ,   Ημερίδες