Πίσω στην αρχική σελίδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Περιγραφή του προγράμματος Μέλη του Δικτύου Συνεργαζόμενοι φορείς Δραστηριότητες Επικοινωνία Links
Νέα/Ανακοινώσεις
6ο Σεμινάριο Κατάρτισης
1η ΗΜΕΡΙΔΑ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Νέα Ημερ/νία!
5ο Σεμινάριο Κατάρτισης
4ο Σεμινάριο Κατάρτισης
 Συγχρηματοδοτείται κατά 75% από τo Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 "Ανθρώπινο Τεχνολογικό Δυναμικό", Δράση 8.3.6 "Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

6o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον και Bιώσιμη Aνάπτυξη
Αθήνα, 4 - 22 Απριλίου 2005
Σκοπιμότητα
Τις τελευταίες δεκαετίες έγινε προφανές ότι οι δραστηριότητες του ανθρώπου συνιστούν σοβαρή απειλή για το ατμοσφαιρικό περιβάλλον, καθώς συντελούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση, την αλλαγή της σύστασης της ατμόσφαιρας και στην ολοένα πιο ανησυχητική κλιματική αλλαγή, με άμεσες συνέπειες στην υγεία και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Στα πλαίσια αυτά η Ευρωπαΐκή Ενωση προσπαθεί να τηρεί με συνέπεια την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης: επίτευξη της λεπτής ισορροπίας μεταξύ προστασίας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και εξασφάλισης οικονομικής προόδου και κοινωνικής ανάπτυξης. Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση σε θέματα ποιότητας και διαχείρισης ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, κλιματικών αλλαγών και βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να υπάρχει σωστή ενημέρωση και κατάρτιση στις σύγχρονες επιστημονικές πτυχές των θεμάτων αυτών, καθώς και στην αντιμετώπιση των αντίστοιχων προβλημάτων.
Κοινό- Στόχος
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους ερευνητές, επιστήμονες και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε επιστήμες του περιβάλλοντος, στελέχη δημοσίων υπηρεσιών με καθήκοντα που σχετίζονται με την διαχείριση του περιβάλλοντος σε αστικές περιοχές και στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες σε θέματα περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο δεν είναι επιδοτούμενο και για τη συμμετοχή σε αυτό δεν απαιτείται οικονομική συνδρομή. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.
Θεματικές ενότητες σεμιναρίου
Θεωρητικό μέρος
Μοντέλα ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Σύγχρονες τεχνικές μέτρησης ατμοσφαιρικών παραμέτρων
Συνθετικές μέθοδοι αποτύπωσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ποιότητα αέρα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
Διαχείριση ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη
Επίδραση μετεωρολογικών παραμέτρων
Κλιματική μεταβλητότητα
Αλληλεπίδραση στρατόσφαιρας-τροπόσφαιρας
Στρατοσφαιρικό όζον
Πρακτικό μέρος
Ασκηση σε τεχνικές μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης εσωτερικού και εξωτερικού αέρα
Ασκηση στην εφαρμογή μοντέλων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Περιβαλλοντικές εφαρμογές
Ημερομηνία- Τόπος διεξαγωγής
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο διάστημα 4 - 22 Απριλίου 2005 (15 εργάσιμες ημέρες, περίπου 8 ώρες/ημέρα). Το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου θα διεξαχθεί στο Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα της πρακτικής εξάσκησης θα λάβει χώρα στα Τμήματα Φυσικής και Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και στην εταιρία ΑΧΟΝ στην Αθήνα.
Δηλώσεις συμμετοχής
Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο σεμινάριο δεν θα ξεπεράσει τα 20 άτομα. Αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με σύντομο βιογραφικό μέχρι τις 24-3-2005 στην διεύθυνση:

Τέση Βεντούρη,
Τηλ: 210 7276830
Fax: 210 729 5281
Email: aventouri@phys.uoa.gr

Μαρία Χατζάκη
Τηλ: 210 7276830
Email: mhatzaki@phys.uoa.gr

 

Γρήγορη μετάβαση στις Δραστηριότητες:  Σεμινάρια  ,   Συναντήσεις  ,   Κατάρτιση  ,   Ημερίδες