Πίσω στην αρχική σελίδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Περιγραφή του προγράμματος Μέλη του Δικτύου Συνεργαζόμενοι φορείς Δραστηριότητες Επικοινωνία Links
Νέα/Ανακοινώσεις
6ο Σεμινάριο Κατάρτισης
1η ΗΜΕΡΙΔΑ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Νέα Ημερ/νία!
5ο Σεμινάριο Κατάρτισης
4ο Σεμινάριο Κατάρτισης
 Συγχρηματοδοτείται κατά 75% από τo Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 "Ανθρώπινο Τεχνολογικό Δυναμικό", Δράση 8.3.6 "Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης http://www.auth.gr
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://www.uoi.gr
  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης http://www.duth.gr
  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών http://www.meteo.noa.gr
  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://www.geol.uoa.gr
  Πανεπιστήμιο Κρήτης http://www.chemistry.uoc.gr
  ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ http://www.axonenviro.gr
  DOTSOFT (Κοσμίδης-Συμεωνίδης ΟΕ) http://www.dotsoft.gr
  Β΄ Περιφερειακό Σύστημα Υγείας http://www.pesyp-amth.gr
  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας http://www.rcm.gr
  Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο Μακεδονία http://www.hnms.gr
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
  Γενική Γραμματεία Ερευνας & Τεχνολογίας http://www.gsrt.gr

 

Γρήγορη μετάβαση στις Δραστηριότητες:  Σεμινάρια  ,   Συναντήσεις  ,   Κατάρτιση  ,   Ημερίδες