Πίσω στην αρχική σελίδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Περιγραφή του προγράμματος Μέλη του Δικτύου Συνεργαζόμενοι φορείς Δραστηριότητες Επικοινωνία Links
Νέα/Ανακοινώσεις
6ο Σεμινάριο Κατάρτισης
1η ΗΜΕΡΙΔΑ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Νέα Ημερ/νία!
5ο Σεμινάριο Κατάρτισης
4ο Σεμινάριο Κατάρτισης
 Συγχρηματοδοτείται κατά 75% από τo Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 "Ανθρώπινο Τεχνολογικό Δυναμικό", Δράση 8.3.6 "Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Τεχνολογία και διαχείριση της ποιότητας του αέρα σε αστικές περιοχές
Θεσσαλονίκη, 16 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2004
Σκοπιμότητα
Πολλές μεγάλες πόλεις αντιμετωπίζουν σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτό δημιουργεί αντίστοιχα μεγάλες ανάγκες σε έμψυχο δυναμικό το οποίο θα στελεχώσει τόσο τις σχετικές υπηρεσίες του δημοσίου όσο και τους ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε περιβαλλοντικά θέματα.

Το σεμινάριο έχει σαν στόχο να δώσει στους συμμετέχοντες κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνικές τεχνολογίας και διαχείρισης της ποιότητας του αέρα, σε σχέση με τους παράγοντες, τις διεργασίες και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτό συμπεριλαμβάνει ευρεία θεωρητική και πρακτική γνώση για την αποτελεσματική εκτίμηση και έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές.

Κοινό- Στόχος

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους ερευνητές, επιστήμονες και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε επιστήμες του περιβάλλοντος, στελέχη δημοσίων υπηρεσιών με καθήκοντα που σχετίζονται με την διαχείριση του περιβάλλοντος σε αστικές περιοχές και στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες σε θέματα περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο δεν είναι επιδοτούμενο και για τη συμμετοχή σε αυτό δεν απαιτείται οικονομική συνδρομή.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.
Θεματικές ενότητες σεμιναρίου
Θεωρητικό μέρος
Υπηρεσίες, νομοθεσία και στρατηγικές ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Πηγές και βάσεις δεδομένων εκπομπών αέριων ρύπων.
Μετεωρολογικές διεργασίες και ατμοσφαιρική ρύπανση.
Παρακολούθηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Πρόγνωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές.
Επιπτώσεις περιβαλλοντικής ρύπανσης.
Περιβαλλοντικό λογισμικό.
Θέματα Περιβαλλοντικής έρευνας
Πρακτικό μέρος
Ασκήσεις πρόγνωσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Βαθμονόμηση αναλυτών.
Ημερομηνία- Τόπος διεξαγωγής
16 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2004 (10 εργάσιμες ημέρες, 8 ώρες/ημέρα), Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας , Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δηλώσεις συμμετοχής
Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο σεμινάριο δεν θα ξεπεράσει τα 15 άτομα.
Αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με σύντομο βιογραφικό μέχρι τις 26-1-2004 στην διεύθυνση:

Ράνια Κοπαλίδου
Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας ,
Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
54006 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 998156
Fax: 2310 998090
Email: rkopali@auth.gr
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ / ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (μόνο για τα μέλη)

 

Γρήγορη μετάβαση στις Δραστηριότητες:  Σεμινάρια  ,   Συναντήσεις  ,   Κατάρτιση  ,   Ημερίδες