Πίσω στην αρχική σελίδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Περιγραφή του προγράμματος Μέλη του Δικτύου Συνεργαζόμενοι φορείς Δραστηριότητες Επικοινωνία Links
Νέα/Ανακοινώσεις
6ο Σεμινάριο Κατάρτισης
1η ΗΜΕΡΙΔΑ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Νέα Ημερ/νία!
5ο Σεμινάριο Κατάρτισης
4ο Σεμινάριο Κατάρτισης
 Συγχρηματοδοτείται κατά 75% από τo Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 "Ανθρώπινο Τεχνολογικό Δυναμικό", Δράση 8.3.6 "Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Τεχνολογία και διαχείριση της ποιότητας του αέρα. Περιφερειακή/ Διασυνοριακή Ρύπανση
Ξάνθη, 15-29 Μαρτίου 2004
Σκοπιμότητα
Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξετάζεται και αντιμετωπίζεται σε διάφορες κλίμακες χώρου και χρόνου. Μια χωρική κλίμακα που βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με την αστική ρύπανση και της οποίας η μελέτη είναι απαραίτητη για την ορθή διαχείριση και του αστικού περιβάλλοντος, είναι η περιφερειακή / διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο λόγος είναι ότι για την αντιμετώπιση ενός τοπικού προβλήματος ρύπανσης πρέπει να εξετασθούν όλες οι παράμετροι που ενέχονται στο θέμα και συνήθως ένα μέρος είναι και η μεταφερόμενη ρύπανση από άλλες περιοχές, μια που η ατμόσφαιρα δε γνωρίζει σύνορα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στις οδηγίες της προς τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δίνει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές που οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ακολουθούν. Υπάρχει η ανάγκη λοιπόν, σε εθνικό επίπεδο, της πλήρους ενημέρωσης και κατάρτισης ατόμων που ασχολούνται ευθέως ή εμμέσως με τα θέματα διαχείρισης του περιβάλλοντος, ώστε να είναι ικανά να αντιμετωπίζουν σφαιρικά και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Το σεμινάριο στοχεύει να δώσει στους συμμετέχοντες θεωρητικά και πρακτικά εργαλεία για τη διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ευρύτερη κλίμακα από την κλίμακα μιας μεγαλούπολης, με σκοπό να συμπληρώσει και να επεκτείνει τα θέματα που συζητήθηκαν στο πρώτο σεμινάριο του προγράμματος.
Κοινό- Στόχος
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους ερευνητές, επιστήμονες και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε επιστήμες του περιβάλλοντος, στελέχη δημοσίων υπηρεσιών με καθήκοντα που σχετίζονται με την διαχείριση του περιβάλλοντος και στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες σε θέματα περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο δεν είναι επιδοτούμενο και για τη συμμετοχή σε αυτό δεν απαιτείται οικονομική συνδρομή.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης
Θεματικές ενότητες σεμιναρίου
Θεωρητικό μέρος
Ευρωπαϊκές οδηγίες για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα κράτη-μέλη.
Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα κράτη-μέλη.
Διασυνοριακή μεταφορά φωτοχημικών ρύπων στην περιοχή μας.
Διακρατικές συμφωνίες περιορισμού διασυνοριακής ρύπανσης.
Προβλήματα ρύπανσης από ρύπους με μεγάλη διάρκεια ζωής: CO2 και CFCs.
Προβλέψεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο εγγύς μέλλον σε διάφορες κλίμακες χώρου.
Διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Μέθοδοι και ορθές πρακτικές για την βελτίωση της διάδοσης της πληροφορίας των δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Μετεωρολογικές διεργασίες και ατμοσφαιρική ρύπανση.
Επιπτώσεις περιβαλλοντικής ρύπανσης.
Περιβαλλοντικό λογισμικό.
Θέματα Περιβαλλοντικής έρευνας

Πρακτικό μέρος
Μέθοδοι δειγματοληψίας ατμοσφαιρικών ρύπων.
Φωτοχημικοί ρύποι.
Λήψη μετεωρολογικών δεδομένων από δορυφόρους.
Μετρήσεις Αριθμητικής Συγκέντρωσης και κατά Μέγεθος Κατανομής των Αιωρουμένων Σωματιδίων στην Ατμόσφαιρα.
Μέθοδοι για την μελέτη της διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Ημερομηνία- Τόπος διεξαγωγής
15-29 Μαρτίου 2004 (10 εργάσιμες ημέρες, 8 ώρες/ημέρα),
Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος,
Πολυτεχνική Σχολή, του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.
Δηλώσεις συμμετοχής
Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο σεμινάριο δεν θα ξεπεράσει τα 12 άτομα.
Αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με σύντομο βιογραφικό μέχρι τις 5-3-2004 στην διεύθυνση:

Ασημένια Λιάμπα,
Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας,
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή, ΔΠΘ, Ξάνθη,
Τηλ: 25410 79384, Fax: 25410 79379
Email: aliampa@xan.duth.gr
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Γρήγορη μετάβαση στις Δραστηριότητες:  Σεμινάρια  ,   Συναντήσεις  ,   Κατάρτιση  ,   Ημερίδες