Πίσω στην αρχική σελίδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Περιγραφή του προγράμματος Μέλη του Δικτύου Συνεργαζόμενοι φορείς Δραστηριότητες Επικοινωνία Links
Νέα/Ανακοινώσεις
6ο Σεμινάριο Κατάρτισης
1η ΗΜΕΡΙΔΑ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Νέα Ημερ/νία!
5ο Σεμινάριο Κατάρτισης
4ο Σεμινάριο Κατάρτισης
 Συγχρηματοδοτείται κατά 75% από τo Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 "Ανθρώπινο Τεχνολογικό Δυναμικό", Δράση 8.3.6 "Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Υπολογιστικά μοντέλα περιβαλλοντικών προγνώσεων
Αθήνα, 10 - 21 Μαϊου 2004
Σκοπιμότητα
Πολλές μεγάλες πόλεις αντιμετωπίζουν σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτό δημιουργεί αντίστοιχα μεγάλες ανάγκες σε έμψυχο δυναμικό το οποίο θα στελεχώσει τόσο τις σχετικές υπηρεσίες του δημοσίου όσο και τους ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε περιβαλλοντικά θέματα.

Το σεμινάριο έχει σαν στόχο να δώσει στους συμμετέχοντες κατάρτιση σε σύγχρονα λογισμικά εργαλεία περιβαλλοντικής πρόγνωσης. Αυτό συμπεριλαμβάνει ευρεία θεωρητική και πρακτική γνώση για την αποτελεσματική εκμάθηση των εν λόγω εργαλείων.
Κοινό- Στόχος
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους ερευνητές, επιστήμονες και μεταπτυχιακούς σπουδαστές σε επιστήμες του περιβάλλοντος, στελέχη δημοσίων υπηρεσιών με καθήκοντα που σχετίζονται με λογισμικά εργαλεία για την πρόγνωση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε εξωτερικούς χώρους και στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες σε θέματα περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο δεν επιδοτεί τους μαθητευόμενους, αλλά ούτε απαιτεί οικονομική συνδρομή για τη συμμετοχή τους. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.
Θεματικές ενότητες σεμιναρίου
Θεωρητικό μέρος
Περιβαλλοντική Μετεωρολογία.
Πρόγνωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη χρήση μοντέλων Η/Υ.
Φυσική περιβάλλοντος.
Μοντελοποίηση ακραίων κλιματικών φαινομένων και επιπτώσεις τους.
Ανασκόπηση υπαρχόντων αριθμητικών μοντέλων ατμοσφαιρικής ρύπανσης με ιδιαίτερη έμφαση στη μικρή κλίμακα και χρήση πειραματικών δεδομένων.
Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης περιβαλλοντικών δεδομένων.
Μελέτη ατμοσφαιρικών παραμέτρων με τη χρήση radar και lidar.
Χρήση μετεωρολογικού μοντέλου στο πλαίσιο καταγραφής και αξιολόγησης της ποιότητας του αέρα.
Αριθμητική πρόγνωση καιρού.
Ατμοσφαιρική ρύπανση και κυκλοφορία. Αντικειμενική στατιστική προσέγγιση με πολυμεταβλητές μεθόδους.
Ολοκληρωμένο σύστημα απογραφής εκπομπών αέριων ρύπων από μεταφορικά μέσα.
Πρακτικό μέρος
Το μετεωρολογικό ραντάρ του ΕΑΑ.
Όργανα μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων.
Επίδειξη μοντέλων ακραίων κλιματικών φαινομένων σε Η/Υ.
Χρήση προγράμματος HYSPLIT4.
Αριθμητική πρόγνωση καιρού και διαδίκτυο.
Εργαστήριο φυσικής περιβάλλοντος.
Φωτοχημικό και μετεωρολογικό μοντέλο.
Επίδειξη του κινητού σταθμού ΕΑΑ για τη μέτρηση αέριων ρύπων και του συστήματος DOAS.
Ημερομηνία- Τόπος διεξαγωγής
10 - 21 Μαϊου 2004 (10 εργάσιμες ημέρες, 8 ώρες/ημέρα),
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο και Λόφος Κουφού, Π. Πεντέλη.
Το μεγαλύτερο μέρος του σεμιναρίου θα διεξαχθεί στο Θησείο, ενώ τμήμα των πρακτικών ασκήσεων στην Π. Πεντέλη.
Δηλώσεις συμμετοχής
Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο σεμινάριο δεν θα ξεπεράσει τα 15 άτομα. Αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με σύντομο βιογραφικό μέχρι και τις 30/4/2004 είτε ταχυδρομικά (Χάρης Καμπεζίδης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ΤΘ 20048, 11810 Αθήνα) είτε τηλεομοιοτυπικά (210-3490113 προς Χάρη Καμπεζίδη) ή μέσω διαδικτύου Email: harry@meteo.noa.gr
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-3490119 (Χάρης Καμπεζίδης).

 

Γρήγορη μετάβαση στις Δραστηριότητες:  Σεμινάρια  ,   Συναντήσεις  ,   Κατάρτιση  ,   Ημερίδες